פורסם על ידי ב 09/09/2019

מהם התפקודים הניהוליים של המוח – מהם ואיך לטפל בהם? (חלק ב’)

התפקודים הניהוליים של המוח נקראים במינוח המקצועי  Executive Functions.

מהם אותם תפקודים ניהוליים (מאמר קודם: שיפור תפקודים ניהוליים-ef) ושייכותם למערכת בקרה ראשית האחראית על הפעלת כלל המיומנויות הקוגניטיביות ומקורם באונה הקדמית של המוח הנקראת: The Frontal Lobe of the brain, שם מתבצעת הפעילות הקוגניטיבית של האדם.

במערכת התפקודים הניהוליים כמה חלקים

כאשר רוצים לדעת ממש מהם התפקודים הניהוליים של המוח יש להכיר כמה מושגים מקצועיים:

המעגל הקדמי-סטריאטלי: מקושר לעיכוב תגובה, מוסחות, זיכרון עבודה, ארגון ותכנון. מעגל זה מוכר כמערכת ה”מה” של התפקודים הניהוליים.

המעגל הקדמי: סרבלרי: מקושר לקואורדינציה תנועתית, ניהול זמן ותזמון התנהגות. מעגל זה מוכר כמערכת ה”מתי” של התפקודים הניהוליים.

המעגל הקדמי-לימבי: מקושר לשליטה רגשית, מוטיבציה, היפראקטיביות ואימפולסיביות, הנטייה לאגרסיביות. מעגל זה מוכר כמערכת ה”איך” של התפקודים הניהוליים.

מהי חלוקת השלבים של מערכת התפקודים הניהוליים?

ד”ר ראסל בארקלי, פרופסור לפסיכיאטריה באוניברסיטת דרום קרוליינה, מחלק את התפקודים הניהוליים למערכת של ששה שלבים:

השלב הקדם ניהולי – עדיין לא התפקודים הניהוליים עצמם.

שלב זה מאופיין ביכולות הקוגניטיביות מהן יתפתחו התפקודים הניהוליים כמו עוררות, קשב, זיכרון, תחושות, פעולות סנסומוטוריות, יכולות ראיה מרחביות, דיבור, רגשות, מוטיבציה וכד’.

השלב האינסטרומנטלי – מאופיין בפעולות רגעיות המשומשות לשליטה עצמית התחלתית, לדוגמה:

עיכוב תגובה, זיכרון עבודה לא מילולי, זיכרון עבודה מילולי, ויסות רגשי, תזמון, תכנון ופתרון בעיות).

שלב זה מאופיין במודעות עצמית, הכוונה של הפעולות של האדם ואינטראקציה של תפקודים ניהוליים כדי ליצור הגיון והסקת מסקנות אנושית.

השלב השיטתי – שלב זה עושה שימוש במאפייני השלב האינסטרומנטלי כדי לספק צרכים יומיומיים של הישרדות וטיפול עצמי ע”י יצירת שרשרת פעולות (שיטה) שנדרשות כדי להשיג מטרה בטווח הקצר.

שלב זה מתמקד במילוי הצרכים הביולוגיים שלנו בעולם החומרי וביכולת השיפוט שלנו שמאפשרת ראייה מציאותית להשגת החלטיות ויעילות.

השלב מתאפיין בעיקר בטיפול עצמי, היגיינה, בטיחות עצמית, הגנה עצמית, השגת מזון, מציאת מחסה והגנה כללית מפני פגעי טבע שונים.

מאפיין ייחודי לשלב זה הוא היכולת לארגן את הסביבה הפיזית כדי לעזור לויסות עצמי. האדם מארגן את סביבתו כדי להשיג בצורה טובה יותר את מטרותיו.

השלב הטקטי – עושה שימוש בשלבים הנמוכים יותר לויסות עצמי במהלך אינטראקציות חברתיות יומיומיות. השלב כולל את 5 התפקודים הניהוליים של חיי היומיום:

ניהול זמן, ארגון ופתרון בעיות, שליטה עצמית, מוטיבציה וויסות רגשי. השלב מתאפיין בעיקר ביחסי גומלין, שיתוף, פעולה לפי תורות, למידה עקיפה, כללי אתיקה, ציות לחוקים וכד’.

המאפיין הייחודי של שלב זה הוא שהאדם כעת נעזר באחרים כדי לעזור בויסות עצמי ובפעולות מכוונות מטרה, דבר המעלה את הסיכוי להצלחה. יכולות נוספות שבאות לידי ביטוי בשלב זה הן: מיומנויות חברתיות, חיקוי ו-Theory of Mind (היכולת לייחס לעצמי או לאחרים מצבים נפשיים שונים).

השלב האסטרטגי – עושה שימוש בשלב הטקטי ובשלבים נמוכים יותר כדי להשיג:

מטרות לטווח ארוך יותר, לדאוג לאושר ולרווחה שלנו לטווח ארוך יותר, למלא אחריות, לנהוג בצורה מוסרית, להשיג יציבות כלכלית ולהתנהג בצורה אפקטיבית לאורך זמן בחברה. דברים אלו באים לידי ביטוי בפעולות חינוכיות, תפקוד מקצועי, יחסי חברות, חיים משותפים עם בן זוג, גידול ילדים, ניהול כלכלי, השתתפות בארגונים קהילתיים וכד’.

יכולות חדשות בשלב זה הן היכולת של האדם לעשות שימוש בקבוצה של אחרים (שיתוף פעולה) כדי להשיג ויסות עצמי ומטרות מסוימות.

שלב התוצאות התועלתניות – גם כן לא תפקודים ניהוליים לכשעצמם.

שלב זה מתאר את התוצאות לטווח הארוך של התפקודים הניהוליים לרווחת האדם כגון:

הישגים לימודיים (בגרויות, תואר וכד’), קידום מקצועי, שמירה או החלפה של רכוש, חסכון כלכלי לרכישות גדולות או לפנסיה, שימור חיי נישואין, ליווי ילדים אל חיי הבגרות שלהם, בריאות לטווח הארוך, השקעה בנכדים וכד’.

לסיכום: שלב זה מכיל את התוצאות המצטברות לאורך זמן ובעצם את ההיסטוריה של חיי האדם (האינדיבידואל).

תפקודים ניהוליים של המוח- ממצאים ויישום:

מתוך ששת השלבים הנ”ל מסיק בארקלי כי ההגדרה של ‘מהם התפקודים הניהוליים של המוח’ כדלקמן:

שימוש בפעולות ובויסות עצמי כדי להחליט על מטרות ולבחור וליישם בטווח הארוך את הפעולות שיובילו להשגת אותן מטרות.

לרוב, זה ייעשה בעזרת אחרים ובהסתמכות על אמצעים חברתיים ותרבותיים. פעולות אלו נעשות כדי למקסם את רווחת הפרט לטווח הארוך.

בהתייחס להפרעות קשב וריכוז, בארקלי מציין כי הפרעת קשב וריכוז גורמת להפרעה ב-5 מהשלבים הנ”ל אך במיוחד בשלב הטקטי ומעלה מה שגורם ליצירת הפרעת בויסות העצמי לאורך זמן.

הפרעת הקשב משפיעה על היכולת לארגן בצורה יעילה את ההתנהגות, לצפות במידת האפשר את העתיד ולהשיג מטרות ואינטרסים אישיים.

השפעות נוספות של הפרעות קשב וריכוז על התפקודים הניהוליים הן: שליטה עצמית ועיכוב התנהגות, מחשבות, מילים ורגשות, ניהול זמן והיכולת לצפות ולתכנן לקראת העתיד, ארגון ופתרון בעיות, מוטיבציה, ויסות רגשי