יעילות אימון קוגניטיבי ממוחשב לטיפול במבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות (ADHD): שינוי בסימפטומים של ADHD, בתפקודים הניהוליים ובאיכות החיים לאחר 3 חודשים של אימון בתוכנת AttenFocus.

עדי שטרן (MSc), אבי יקיר (MD), יהודה פולק (PhD), עדינה הרטמן-מאיר (PhD).

————————————————————————————————

מחקר פיילוט התבצע במבוגרים עם ADHD אשר קיבלו אימון ממוחשב (תוכנת AttenGo), 3-5 פעמים בשבוע למשך כ-20 דקות בתקופה של 7-28 שבועות.

ממוצע זמן האימון של הקבוצה עמד על 11 שעות. כצפוי, התוצאות הראו שיפור ניכר במטלות הממוחשבות.

יתרה מכך, נמצא שיפור משמעותי גם בסימפטומים של ADHD, תפקודים/ביצועיים ניהוליים בחיי יומיום ואיכות החיים. כל ההשוואות יצאו מובהקות. כאשר p<.03.

ניתוח של שינוי בציון באיבחון נוירופסיכולוגי ממוחשב (BRC) הראה שיפור משמעותי ומובהק במספר מדדים של תפקודים ניהוליים (מעברי טווח קשב Attention switching, וקשב מתמשך Sustained attention יצירת מילים Word Generation, מבוך Maze). מדדים אחרים ב-BRC לא הראו שיפור סטטיסטי מובהק.

תוצאות חיוביות אלו מראות שינויים במדדים קוגנטיביים אובייקטיביים, כמו גם במדדים סובייקטיביים של תפקוד ואיכות חיים.

מחקר המשך יתבצע במטרה לתמוך בממצאים הראשוניים הנ"ל.

Email: adischleyer@hotmail.com 

>> ISOT' Full Article

דילוג לתוכן