הצהרת פרטיות

 

הצהרה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לגברים ונשים כאחד.

 

אטנגו מתייחסת לפרטיות שלך ברצינות רבה. לכן אנו מיידעים אותך בכל שימוש במידע או נתונים שמסרת לנו במהלך השימוש באתר. המידע באתר עשוי להשתנות בתוכנו ובהיקפו, מפעם לפעם – ולכן אנו ממליצים כי תקרא הצהרה זו מעת לעת.

 

אטנגו דבקה בסטנדרטים המחמירים ביותר של פרטיות – ואינה מוכרת או חולקת כל מידע אישי אודות גולשיה עם צד שלישי כלשהו. אטנגו אף מתחייבת, שלא להעביר את כתובות הדואר האלקטרוני של מנוייה לגורמים חיצוניים, ללא אישור המנויים. 

 

התוכנה ותוכניות הטיפול המוצעות באתר זה, מלוּווֹת במחקר מדעי מקצועי, הנעשה במרפאות

 ACE (Advanced Cognitive Enhancement) Clinics, אשר בטורונטו, קנדה. לצורך מחקר זה ולצורך שיפור ופיתוח תוכניות טיפול נוספות, ייעשה שימוש בנתונים שייאספו באתר. השימוש בנתונים אלו, במידה וייאספו, ייעשה ללא כל חשיפת פרטים מזהים כלשהם אודות המנויים ותוך שמירה מלאה על פרטיותם. פרטים אלה ישמשו אותנו לצורך מחקר ופיתוח אלה בלבד ולא לכל מטרה אחרת. לא נעביר אותם לאף צד שלישי.

 

אטנגו עשויה לחשוף מידע אישי, אם הדבר נדרש ממנה לפי חוק, או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו דרושה לשם: (א) ציות לדרישות החוק או היענות להליך משפטי כנגד אטנגו  או האתר; (ב) שמירה והגנה על הזכויות או הקניין של אטנגו  ו/או סוכניה (ובכלל זה אכיפת הסכמינו); או (ג) פעולה בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של העובדים והנציגים של אטנגו™ , של המשתמשים במוצרים או בשירותים של אטנגו  או של הציבור הרחב.

 

הצהרה זו אינה מיועדת להעביר – ואף אינה מעבירה – זכויות או תרופות כלשהן.

 

בעצם השימוש באתר זה הינך מקבל עליך את תנאי הצהרת פרטיות זו ומסכים להם.

 

דילוג לתוכן